Uzdrawianie

Bioenergoterapia

Bioenergoterapia
Bioenergoterapeuta
Bioenergoterapeuta

autor Krystyna Wójtowicz Irys

Poprzez Łaskę Uzdrawiania jako bioenergoterapeuta z dużym doświadczeniem przekazuję Boskie Światło. Wraz z modlitwą płynie energia zdrowia, życia, regenerująca organizm, powodująca uzdrowienie. Dusza przechodzi na wyższe wibracje. Te podwyższone wibracje duszy odczuwalne są również wewnątrz ciała w strukturze komórkowej, jak również w aurze, nazywanej też światłem duszy lub jej zwierciadłem.

Poprzez bioenergoterapię, czyli uzdrawianie " wewnętrzne" ustanawiam równowagę i zdrowie na wszystkich poziomach czlowieka poprzez koncentrację i bezpośrednią pracę nad fizycznymi, emocjonalnymi, mentalnymi i duchowymi aspektami istoty ludzkiej, czyli na tym jak człowiek tworzy swój system przekonań i swoją rzeczywistość. Kiedy wszystkie energie w każdym ciele są zrównoważone, przychodzi proces uzdrowienia, czyli zmiana błędnego systemu przekonań, ciało niebiańskie zanurza sie w uniwersalnej młlości, następuje łączenie indywidualnej woli z Wolą Boską, odczucie miłości i akceptacji, zmiana myślenia dualistycznego.

Bioenergoterapią odblokowuję uczucia i ból w celu uwolnienia energetycznego przepływu emocji. jako doświadczony bioenergoterapeuta uwalniam przepływ energii i wibracje w ciele eterycznym. Ciało fizyczne jest odżywione i karmione energią, co równoważy procesy chemiczne, prowadzi do zrównoważenia systemów fizycznych, w konsekwencji do zdrowia. Dusza odebrała przeznaczoną dla siebie lekcję i tym samym zdobyła więcej kosmicznej madrości.

Praktykując prawdę, boską wolę i miłośc prowadzącą do wiary czynię miejsce dla działania łaski w moim życiu. Łaskę otrzymuję poprzez kontakt z boską madrością. Jest to poczucie jedności we wszystkich rzeczach, calkowite bezpieczeństwo, bez względu co się dzieje. Jest to wiedza, że wszystkie nasze doświadczenia, pozytywne i negatywne - takie jak choroba czy śmierć są lekcjami, które tworzymy dla siebie na drodze do Boga. Jest to życie w synchroniczności.

 

 

 

Moja energia

Oczyszczenie

Energia, którą posiadam, przynosi lekkość i radość, ale również siłę i moc Sprowadzam boską energię, przekazuję starą wiedzę i wzmacniam energetycznie.

Uzdrawianie

Uzdrawianie

Oczyszczam i uzdrawiam ciało dźwiękiem, energią i słowem poprzez wprowadzanie harmonii w czakrach, organach i biopolu. Łączę wiedzę psychologiczną ze zdolnościami parapsychicznymi.

Bioenergoterapia

Bioenergoterapia

Bioenergoterapią odblokowuję uczucia i ból w celu uwolnienia energetycznego przepływu emocji. Uwalniam przepływ energii i wibracje w ciele eterycznym.