Uzdrawianie

O mnie

Jestem psychoterapeutą, psychotronikiem i bioenergoterapeutą, a jednocześnie żoną, mamą dwóch córek i babcią jednego (na razie) wnuka. Zanim wstąpiłam na ścieżkę intensywnego rozwoju duchowego odebrałam wykształcenie z zakresu farmacji i przez lata wykonywałam ten zawód, łącząc pracę zawodową z obowiązkami domowymi. Potężna energia, którą posiadam, domagała się jednak, abym podjęła wysiłek w kierunku opanowania jej i wykorzystania dla dobra wszystkich istot.

W tym celu odbyłam studia i otrzymałam dyplom magistra w Wyższej Szkole Psychologii przy Instytucie Psychologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Praca dyplomowa dotyczyła problematyki przemocy stosowanej w dzieciństwie jako przyczyny anoreksji i bulimii.

Wiedzę i doświadczenie psychologiczne miałam możliwość ugruntować, działając przez dwa lata jako wolontariusz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym Monar. Aby zdobyć uprawnienia bioenergoterapeuty ukończyłam miedzy innymi kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w rzemiośle, zakończony egzaminem i dyplomem państwowym czeladnik- bioenergoterapeuta w Izbie Czeladniczej w Bydgoszczy.
16.04.2012 r. zdałam egzamin mistrzowski w zawodzie bioenergoterapeuta przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczosci w Szczecinie.

Ewa Leilana Bogdan

Oprócz studiów magisterskich kształciłam się w Szkole Doradztwa Osobistego i Somatologii w Sopocie, uczestnicząc także w licznych kursach, szkoleniach i sympozjach, poświęconych technikom medycyny niekonwencjonalnej, doskonalenia umysłu i sfery duchowości. Dzięki nim jestem między innymi trenerem technik szybkiego czytania i technik pamięciowych, znawcą feng shui
i doradcą w tym zakresie. Organizacje, do których należę, to Polskie Towarzystwo Grafologiczne, Polskie Stowarzyszenie Naturoterapii, Fundacja Świadomość Ziemi oraz Stowarzyszenie Planeta Ziemia. Legitymuję się szeroką gamą certyfikatów, poświadczających zdobytą wiedzę i wykształcone zdolności - zapraszam do zapoznania się z nimi (Certyfikaty).

Inspiruje mnie poezja, wizyty w miejscach objawień i związana z nimi otwartość na inne kultury, psychologia, kontakt z naturą, także
w postaci pielęgnacji ogrodu, muzyka fortepianowa, malarstwo
i zagadnienia związane z szeroko pojmowaną ekologią.

Czasopismo Nieznany Świat 10/2012 (262) opublikowało artykuł
z cyklu "Poczet healerów polskich" Joanny Mierzejewskiej
- "Ewa, która karmiła motyle" str. 56.

17.08.2014 r. w gazecie "Gwiazdy mówią" nr 33/2014 ukazał się artykuł o mnie" Wspomnienia które leczą".

5.03.2015 r. w gazecie "Głos Wielkopolski" ukazał się artykuł o mnie jako uzdrowicielu w poczecie healerów polskich.

 

Moja energia

Oczyszczenie

Energia, którą posiadam, przynosi lekkość i radość, ale również siłę i moc Sprowadzam boską energię, przekazuję starą wiedzę i wzmacniam energetycznie.

Uzdrawianie

Uzdrawianie

Oczyszczam i uzdrawiam ciało dźwiękiem, energią i słowem poprzez wprowadzanie harmonii w czakrach, organach i biopolu. Łączę wiedzę psychologiczną ze zdolnościami parapsychicznymi.

Bioenergoterapia

Bioenergoterapia

Bioenergoterapią odblokowuję uczucia i ból w celu uwolnienia energetycznego przepływu emocji. Uwalniam przepływ energii i wibracje w ciele eterycznym.