Uzdrawianie

Wiersze

Ufność

„Ufność”

28.12.2006

 

Czarowna to chwila, gdy ufność wzrasta

A wiara poprzez łzy moje wyrasta

Rośnie ma moc z każdym dźwiękiem wydanym

W przestrzeń ku gwiazdom, ku światłu wysłanym.

Ma tęsknota nie ma granic Panie!

Codziennie wołam! Czy miłość nastanie?

Prosząc niebiosa o wsparcie dla ludzi

Me serce się w miłości do Ciebie budzi.

Cud

„Cud”

01.2007

 

Darem Łaski Bożej Tyś uczyniona

Łaska Prawd Bożych Tobie Objawiona

Życie to Łaska, Cud Istnienia, Prawd Wniebowstąpienia

Dar Wiary, Dar Miłości, Dar Mądrości – Powołanie Twego Imienia.

W kwiecie życia cząstka Ciebie i Wszechświata

Nić życia paletą wielu barw się przeplata

Modlitwa, Harmonia Istnienia myśli twe odmienia

W Prawdzie Zrodzonaś, Prawda Ci Przyświeca, Prawda duszę Twą Oświeca.

Wdzięczność

„Wdzięczność”

01.2007

 

W bólu Zrodzonaś, ból naznaczył każdą cząstkę Twej Istoty

Byś wyraziła Wdzięczność za Dar Przejawienia, Dar Wybaczenia, Dar Pojmowania, że Życie Cudem największym

W ofiarowaniu Łask Pana: uśmiechu, dotyku , słowie z miłością oddane to co w energii , dźwiękach Aniołów usłyszane:

Nadzieja To Matka

Ojciec to Wiara

Matka To Miłość co wszystko zespala

Gdy w tęczy barw, dźwiękach serca duszy do Pana twa myśl wyruszy...

Pojmiesz, że Miłość wszystkim co Niebo na Ziemi poruszy.

Pielgrzym

„Pielgrzym”

29.01.2007

 

Pozdrowionyś Pielgrzymie! Duch Twój błogosławiony na wieki!

Dusza utkana z miłości i światła Pana

Z serca niby czary wylewa słowa rzeki...

Nie oczekując przestajesz być zraniony, a każdy dzień staje się Błogosławiony

Błogosławiony Radością Dzielenia, Radością Spełnienia, Radością Duszy Objawienia.

To Ty jesteś światłem, nie oczekując miłości a ją rozdając otrzymasz to co potrzebujesz niespodziewanie

To Prawd Boskich w życiu pojawienie

To marzeń ludzkich spełnienie.

Matka

„Matka”

29.01.2007

 

Jesteś dawaniem i braniem Łask Boskich

Wyrocznią, Prawdą wszystkich serc ludzkich

Matką, Podporą tych strapionych

Źródłem Radości, Pokoju tych wymodlonych

Poprzez Swego Syna do Stwórcy ślesz prośby za Ludzkość.

W oczach kobiet odbijasz dar Boskiej Miłości

Uczysz Pokory, Wiary w Prawd Boskich Objawienie

Ślesz Nadzieję, że w tchnieniu Boga znajdę Ukojenie.

Otulasz zwaśnionych, przygarniasz błądzących

Rozświetlasz w sercach miłość wiecznie poszukujących.

Łaska

„Łaska”

29.01.2007

 

Błogosławiony ś Ty w Bogu Doskonały

Z serca Stwórcy w miłości Stworzony

Do misji duszy Powołany

W Jedności Ducha Błogosławiony

Oddając w zamian otrzymujesz dary

W łasce Stworzenia odnajdujesz swe konary

W miłości swe serce budzisz ku radości

W ciszy odnajdujesz sens ludzkości.

I z każdym oddechem, wchłaniasz błogosławieństwa życia...

Twego Bytu w koleinach Bycia

Zmartwychwstanie

„Zmartwychwstanie”

13.04.2007

 

Zmartwychwstanie duszy w Panu Zrodzonej

Do nowej przyszłości przysposobionej.

W radości serca, w harmonii z Wszechświatem:

Ku nowym przestrzeniom

Ku nowym marzeniom

Ku nowym spojrzeniom.

Wyrażając wdzięczność Panie za wszystkie dary dla ciała mi dane.

Błogosławiąc każdą chwilę dla wzrostu mej duszy;

Bez osądu, z pokora, i skruchą.

Wybacz mi Panie, daj zrozumienie, że;

Im więcej uwalniam

Im więcej wybaczam

Im więcej rozumiem

Tym duszy mej w Tobie Wzrastanie.

W śpiewie ptaków twa miłość dana

W zapachu kwiatów

W blasku słońca

W każdej chwili zachwytu:

Zrozumienie w Odrodzeniu na Ziemi pobytu.

Pojednanie

„Pojednanie”

22.07.2007

 

Gdy w ciszy usłyszysz szept Pana;

Żeś Jednym z Jednością – Bogiem

To bramy serca Twego się otworzą:

Byś słał w przestrzeń fale miłości i cud błogosławieństwa Twego w Stwórcy Wszechogarnięcia.

W świątyni twego ciała, w każdej komórce iskra świadomości Światła

I Ty i On to samo stanowicie;

I w pragnieniach wzrostu i rozkwicie.

Codziennie idąc z Nadzieją i Wiarą w Boską Wolę przejawioną w Twoim dobrobycie.

W chwilach Boskiego Brzmienia, w Pasji Twego Przejawienia, Złotego Anioła

oddychającego nad chwilą w zachwycie.

Przemiana

„Przemiana”

26.08.2007

 

Wraz z oddechem wchłaniaj Boskość w sobie

Wtedy komórki w światło przysposobię.

Miłość rozleje się z serca do serca

A radość spełnienia, radość marzenia żeś JAM JEST w BOGU, w służbie Pana, gdy Świadomość WOLI BOGA czymś więcej niż Wolna Wola.

Puść przywiązania, przestań oceniać

Spal w świetle dualność twej duszy, a niebo na ziemi w Twym sercu się poruszy.

Znajdziesz cel, sens Istnienia swego w Stwórcy Przejawienia.

Akceptując siebie i każdą Istotę

doświadczysz Prawdy Miłości Objawienia:

Rozbłysku Ducha Chrystusowego Marzenia.

Zniknie tęsknota, dziel się tym czym jesteś, cząstką Boga.

Wtedy Źródło napełni Twą Istotę i doznasz Wzniesienia na Ziemi Wniebowstąpienia, Prawdy Przemienienia.

Transformacja

„Transformacja”

18.09.2007

 

Współodczuwaj poprzez serce pełne miłości, drugą Istotę w jej Zawiłości

Wdzięczność wyrażaj za dar życia, w chwilach zadumy pełnej Wzniosłości

Miej zrozumienie dla Twych doświadczeń

Zaufaj Bogu, napełnij się miłością Ducha!

Uwalniając - przebaczaj

Akceptując - nie osądzaj

Wówczas doświadczysz radości, bycia cząstką Boga-

W Twoim Jestestwie Istności.

Poświęcając swe ego w ogniu Boskiej Woli

Pełniąc Braterską Bezwarunkową Służbę

Zrodzisz owoc róży w Twym sercu

I nadzieja, wiara w Jam Jest-

Męstwo Twe przebudzi.

Prostota

„Prostota"

14.12.2007

 

W Prostocie ciszy głos Boga w swym sercu usłyszysz.

Wdzięczność zaleje Twą duszę; w księdze Życia nowe strony poruszę.

Znajdując Wiarę na Zwycięstwo dnia codziennego.

Przejawisz Miłość do stworzenia całego.

Zwyciężysz ból, ograniczenia-dystansując się od zranienia.

Zawierzenie Woli Ojca otworzy drzwi do Wiecznego Zbawienia.

Głos na Chwałę Pana rozbrzmiewa.

Wzruszenie ogarnia Twą Istotę.

Z każdym dniem ubraną w Prostotę.

W Prostocie przejawia się Boska Istota-

Bogo-Człowieka.

Zjednoczenie

„Zjednoczenie”

15.01.2008

 

Gdy w modlitwie oddasz się z ufnością

Doznasz Zjednoczenia z Boską Obecnością

A skrzydła u Twych ramion na nowo urosną

Wzleci Twa dusza ku Miłości Pana

Czara serca w ufności rozedrgana.

Łzy radości z całkowitej Jedności

Z pokorą oddasz swe wątpliwości, swe pragnienie radości

I przeprosisz za Twe grzechy, wsłuchasz się w słowa pociechy.

Zjednoczysz Swego Ducha z Duchem Wszechświata.

W każdym Istnieniu Ojca zobaczysz swego brata.

I w rytmie Pulsacji Pana otworzy się życia nowych barw gama.

Chwila

„Chwila”

21.01.2008 r.

 

Wypełniasz swe ciało Światłem

Radość chwili Trwania w Bogu

I prośba wraz z wdzięcznością

Otwierająca serce nad życia nieskończonością;

Trwaj we mnie

Obejmij mnie

Otul swą Miłością

Pobłogosław swą Obecnością

W ciszy stan trwania w Tobie

Wiara, że Boskość jest w każdej osobie.

W błogostanie trwanie w niebycie

Scalenie wszystkich osobowości w Jestestwie Boskiej Jedności

I myśl na Chwałę Pana…

Ufność, że czas rany przeszłości sklejania.

„Moc”

30.01.2008

 

Otwierasz swe serce z ufnością, radością

Na nowe przestrzenie wraz z Nową Przyszłością.

Pełna Moc Zjednoczenia z Bogiem.

W Kosmicznej Istocie, w łączności z Wszechświatem

Świetlista Istota przejawiona w Oddechu Pana.

By nowe wartości, nowe Istności żyły w Nowych Energiach Świata Dualności.

By Brat był Bratem

Jedni w Jedni

Miłość z Miłości

Światło z Energii Słońc Pana

I dusza Nowego Człowieka w Nowe Barwy utkana.

Harmonia, płynięcie na fali Światła

Miłość, Spływ Informacji, Uzdrowienie Przeszłości.

I fala Kosmicznej Świadomości.

Tyś Bogiem w przejawieniu Boskości Ojca

Jego Odbiciem

Jego Tchnieniem

Jego Marzeniem.

Na lepsze, krystaliczne, czyste Źródło z Jego Źródła przejawienie.

„Anioł”

24.06.2008

 

Anioł uwięziony w duszy

Pragnie w drogę wyruszyć

Słać miłość wszem i wobec

Ciało w Boską energię przyoblec

Odczuwać radość, wznieść się ku Stwórcy

Przejawiać swym sercem swój talent twórczy

Dzielić się tym co Objawione

Słać mądrość jako dziecko Przebudzone

W ciszy Głos Boga usłyszeć

Ruszyć przed siebie w nowy czas Zestrojenia, nowy czas Ukojenia, ze Stwórcą Połączenia.

„Pokora”

8.09.2008

 

Oddaję mój ból, me łzy, cierpienie

By dusza znalazła ukojenie

By zrozumieć co mnie dotyka, sens tego co mnie spotyka.

Na miarę mej duszy człowieczej, spostrzec co w chwilach zadumy nad cierpieniem, w mym życiu umyka.

Oczyścić co stare wyleczyć me rany

I stać się Bogo-Człowiekiem, w tęcze ze snów utkanym.

Oddać miłość, co w serce me wlewa;

Dar Wybaczenia

Dar Ukojenia

Dar pójścia do przodu, mimo cierpienia.

Spalenie w ogniu Twej Miłości Panie wszystkich chwil, wszystkich wspomnień, Wszystkich Twoich napomknień.

 

 

Moja energia

Oczyszczenie

Energia, którą posiadam, przynosi lekkość i radość, ale również siłę i moc Sprowadzam boską energię, przekazuję starą wiedzę i wzmacniam energetycznie.

Uzdrawianie

Uzdrawianie

Oczyszczam i uzdrawiam ciało dźwiękiem, energią i słowem poprzez wprowadzanie harmonii w czakrach, organach i biopolu. Łączę wiedzę psychologiczną ze zdolnościami parapsychicznymi.

Bioenergoterapia

Bioenergoterapia

Bioenergoterapią odblokowuję uczucia i ból w celu uwolnienia energetycznego przepływu emocji. Uwalniam przepływ energii i wibracje w ciele eterycznym.